Vrienden & Giften

Wordt vriend!

Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn geven… Vrienden geven om elkaar en bieden waar nodig een helpende hand.

De “Vrienden van Oudshoorn” zetten zich in voor de bewoners van Verpleeghuis Oudshoorn en bieden waar nodig de helpende (financiële) hand. Dit alles vanuit de gedachte dat wij als “Vrienden van Oudshoorn” willen proberen om kleur te geven aan het noodzakelijke verblijf in Verpleeghuis Oudshoorn.
Wij willen af en toe iets extra’s te bieden, waardoor het verblijf in Oudshoorn, maar ook het bezoek aan een bewoner of het werken in het verpleeghuis, wordt veraangenaamd.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrienden, die hun steentje willen bijdragen aan een extra fijn verblijf in Oudshoorn. U kunt al vriend worden vanaf € 20,- euro per jaar.
Vrienden worden door ons op de hoogte gehouden van al onze activiteiten door een halfjaarlijkse nieuwsbrief. Maar ook een eenmalige gift is van harte welkom: u kunt uw gift storten op: NL 55 RABO 0301673721 ten name van Stichting de Vrienden van Oudshoorn of onderstaand formulier invullen (u ontvangt een e-mail ter bevestiging en voor uw administratie):

Gezien deze doelstellingen zijn beide stichtingen door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), uw gift is dus aftrekbaar van de belastingen.
ANBI-nummer Stichting Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn: 804135228.
ANBI-nummer Stichting Aangepast Vervoer Oudshoorn: 803811329.

De stichtingen hebben hetzelfde bestuur en zijn gezamenlijk actief onder de naam VRIENDEN VAN OUDSHOORN. De Vrienden hebben geen winstoogmerk.

Meer informatie over de fiscale aspecten van schenken vindt u hier. U wordt dan doorverwezen naar de site van de Belastingdienst.

Meer informatie over de ANBI-status vindt u hier. U wordt dan doorverwezen naar de site van de Belastingdienst.