Algemeen

Wat doen wij?

SVVO
De Stichting Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn is opgericht in 1978 en zetelt in Alphen aan den Rijn. De doelstelling van de stichting is het organiseren en/of financieren van activiteiten die het welzijn van de cliënten van verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn bevorderen. Daarbij gaat het om activiteiten die niet uit het reguliere budget van het verpleeghuis gefinancierd (kunnen) worden.
De Vrienden willen kleur geven aan het noodzakelijke verblijf in het verpleeghuis. En ze willen af en toe iets extra’s bieden, waardoor het ook aangenamer wordt om een bewoner te bezoeken of om in het verpleeghuis te werken, stage te lopen of als vrijwilliger actief te zijn.

SAVO
De Stichting Aangepast Vervoer Oudshoorn is opgericht in 1982 en heeft als doelstelling het ter beschikking stellen en exploiteren van aangepaste vervoermiddelen ten behoeve van de cliënten van verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn. Deze stichting zet zich vooral in om uitjes te realiseren. Het doel is om de rolstoelbus, de rolstoelfiets en de duofietsen te laten rijden. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Uitbureau van het verpleeghuis.

ANBI status
Gezien deze doelstellingen zijn beide stichtingen door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een gift aftrekbaar is van de belasting.

ANBI-nummer Stichting Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn: 804135228.
ANBI-nummer Stichting Aangepast Vervoer Oudshoorn: 803811329.

De beide stichtingen hebben hetzelfde bestuur.

Zie nadere informatie over de ANBI status bij ‘Over ons’.

Oudshoorn Entree
Evenementen & realisaties

Projecten

Met de giften hebben wij allerhande zaken gerealiseerd. Er zijn verschillende jaarlijks terugkerende evenementen. Daarnaast worden dankzij de giften veel wensen van afdelingen en bewoners gehonoreerd. Kijk op de pagina ‘Wat is er gerealiseerd’ om te zien welke dingen wij dankzij onze vrienden voor de bewoners van Oudshoorn hebben kunnen doen.