Home » Nieuw biljart
30 augustus 2023

Nieuw biljart

biljart

Er is een vaak gekoesterde wens van de (vooral mannelijke) bewoners in vervulling gegaan. De Vrienden van Oudshoorn hebben een biljart geschonken aan de bewoners van het verpleeghuis. Het biljart staat in de grote zaal. Direct na de installatie maakten bewoners er dankbaar gebruik van.